Działka inwestycyjna o pow. 2.0405 ha z przeznaczeniem na usługi, znajdująca się w Lublińcu na rogu ul. Powstańców Śląskich i ul. Czarnoleskiej.

Cena: 2100000,00zł

O ofercie

Działka budowlana o pow. 20405m/2, z trzech stron skomunikowana z drogami, w tym z drogą wojewódzką – 906,  biegnąca z Lublińca w kierunku Koszęcina, ma kształt nieregularnego prostokąta, w całości przeznaczona jest w Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową- symbol U-4.Podstawa prawna -uchwała nr 297/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz,U Woj. Śląskiego z 2020-11-06, poz. 7852).

Pod  pojęciem zabudowa usługowa należy rozumieć obiekty budowlane lub ich części związane z wykonaniem działalności gospodarczej, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, niezwiązanej z działalnością produkcyjną, magazynową lub składową. Zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolem U-4 poza obiektami budowlanymi wynikających bezpośrednio z ustaleń szczegółowych obejmuje również  -lokalizację dojść i dojazdów do budynków, miejsc postojowych i garaży wbudowanych, budynków garażowych, gospodarczych i wiat, zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych w tym również w formie odrębnego obiektu, budowli i urządzeń technicznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektu. Działkę porastają samosiejki drzew i krzewów w większości nie wymagające zezwolenia na wycinkę. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełną dokumentacja obiektu w siedzibie biura w Lublińcu przy Rynku (Pl. K. Mańki 13/2). Agent odpowiedzialny Weronika Kopiczko tel. 604095875

Szczegółowe informacje

Region: Powiat Lubliniecki
Typ transakcji: Oferty sprzedaży
Typ nieruchomości: Działki i grunty
Miasto: Lubliniec
Powierzchnia użytkowa: 20405m/2
Powierzchnia działki: 20405m/2
Media: prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja.
Długość działki: 190
Szerokość działki: 107
Cena: 2100 000 zł
NR oferty: L/DS/1