Cena: 150000,00zł

O ofercie

Biuro Nieruchomości EKODOM prezentuje na sprzedaż dwie działki o łącznej powierzchni 7914m2, położone w miejscowości Babienica, gm. Woźniki, przy drodze krajowej 905, biegnącej na Boronów- Herby.

PRZEZNACZENIE :
Działka nr 982/182 o powierzchni 2614 m2 ma symbol RM – budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rozwinięcie przeznaczenia działki podajemy poniżej). Działka 189/26 o pow. 5300 m2 nie jest objęta MPZP, a w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Woźniki znajduje się na obszarze oznaczonym jako R – tereny rolnicze.

Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolami „RM” .
przeznacza się pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
jako funkcji uzupełniającej, agroturystyki i innych usług oraz działalności nie powodujących
ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska i ustala się
następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach nowo projektowane obiekty produkcji rolniczej czy
zwierzęcej lokalizować na terenie rolnym przyległym do gospodarstwa poza tylną granicą zabudowy
2) przy wprowadzeniu obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 50 DJP w sąsiedztwo zabudowy
mieszkaniowej wymagane jest wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej i uzgodnienia z władzami
sanitarnymi i ochrony środowiska
3) lokalizacja obiektów produkcji zwierzęcej powyżej 240 DJP stanowiąca przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest wyprzedzające sporządzenie odpowiedniego
raportu zgodnie z przepisami szczegółowymi do prawa ochrony środowiska
4) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przekształcenie upadających gospodarstw w
zabudowę letniskową
5) dopuszcza się zmianę funkcji na działalność agroturystyczną.

DOJAZD :
Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga krajowa 905.

UZBROJENIE :
Media w drodze.

KSZTAŁT I WYMIARY :
Działki w kształcie prostokąta, płaskie, niezadrzewione. Długość łączna 340 m, szerokość 28 m.

LOKALIZACJA :
Działki położone są na obrzeżach wsi, w otoczeniu pół i lasów, w sąsiedztwie nieliczne domy jednorodzinne.

Babienica to wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki. Liczy ponad 1000 mieszkańców. W pobliżu miejscowości znajdują się źródła Liswarty.

Odległość do Lublińca wynosi 26 km, do Koszęcina 12 km, do Częstochowy 30km, do Woźnik 11 km.

Zadzwoń i dowiedz się więcej
Weronika Kopiczko – 604 095 875
Paulina Dratwińska – 600 341 500

 

Szczegółowe informacje

Region: Powiat Lubliniecki
Typ transakcji: Oferty sprzedaży
Typ nieruchomości: Działki
Miasto: Babienica
Powierzchnia działki: 7914
Cena: 150 000 zł